ND Safety Glass

  • นครปฐม

รับซ่อมรอยแตกกระจกหน้ารถยนต์ หยุดรอยแตกร้าวกระจกบังลมหน้า ให้ท่านขับขี่รถยนต์ต่อไปได้อย่างปลอดภัยโดยยังไม่ต้องเปลี่ยนกระจกหน้ารถบานใหม่
ราคาเริ่มต้น 800 บาท / จุด เครื่องมือเทคโนโลยีจากอเมริกา
น้ำยาประสานกระจกคุณภาพสูง ใช้เวลาเพียง 1 ชม.
คงสภาพกระจกรถยนต์เดิม หยุดรอยแตกร้าวไม่ให้ลุกลาม…

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 รถกูรู