FIXMAN สาขาแบริ่ง

  • ประเวศ

FIXMAN AUTO SERVICE
ให้บริการรับซ่อมและแก้ไขปัญหารถยนต์ญี่ปุ่น
- ซ่อมเครื่องยนต์ เกียร์ ช่วงล่าง ระบบเบรค แอร์รถยนต์ แอร์ไม่เย็น ไม่ทำงาน
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย เบรค
- ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี

X-ray service car

  • ประเวศ

• คลัชท์
• ยาง - ปะยาง & เปลี่ยนยาง
• ทำสี
• เคลือบแก้ว
• ล้างรถ มอเตอร์ไซค์ 100 บาท รถยนต์ 200 บาท

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 รถกูรู