ใจเย็น เอาใจใส่ ดูแล สำหรับผู้เรียนที่ไม่เข้าใจ
-การขับรถ
-การดูแลรถเบื้องต้น
-วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
-การเอาตัวรอดบนท้องถนน
-คณิตศาสตร์เบื้องต้น
และครูยังสามารถสอนทักษะเสริมในการสอนแนะแนวต่างๆ เช่น
-Lean Canvas เหมาะกับท่านที่ต้องการจะเริ่มธุรกิจใหม่หรือท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้ว
ซึ่งการเขียน Lean Canvas จะคล้ายกับการเขียน Business Model Canvas ใช้เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจโดยใช้กระดาษแผ่นเดียว โดยเน้นเพื่อเสาะหาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ
หากผลิตภัณฑ์ไม่ตอบสนองต่อความต้องการเราก็ควรล้มเลิกแผนการโดยไม่ต้องรอขาดทุนจริงๆก่อน

สอนขับรถ
พะเยา เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 รถกูรู