- บริการรับบรรจุเคมีดับเพลิงทุกชนิด 
   
  - บริการรับตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง ฟรี 
   
  - บริการรับสาธิตวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น ฟรี
   
  - บริการตรวจเช็ค/ซ่อมระบบ FIREALARM
   
  - บริการตรวจเช็ค/ซ่อมระบบเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม 
   
  - บริการตรวจเช็ค/ซ่อมรถดับเพลิง,รถบรรทุกน้ำ 

33/5  หมู่ 2  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300 เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2024 รถกูรู